ZAGOVOR DOKTORSKE DISERTACIJE - TEJA ČAS SLAK

Univerza v Ljubljani Medicinska fakulteta obvešča, da bo:

Teja Čas Slak, mag. lab. biomed. zagovarjala doktorsko disertacijo z naslovom Izražanje PD-1 in PD-L1 na neoplastičnih in reaktivnih limfocitih v bezgavkah bolnikov z difuznim velikoceličnim limfomom B v torek, 2. julija 2024, ob 13. uri v Seminarju 2 na Medicinski fakulteti Univerze v Ljubljani, Korytkova 2, Ljubljana. 


Mentorica: izr. prof. dr. Veronika Kloboves Prevodnik.