ZAGOVOR DOKTORSKE DISERTACIJE - TINA ZUPANČIČ

Univerza v Ljubljani, Medicinska fakulteta obvešča:

da bo TINA ZUPANČIČ, univ. dipl. biokem. zagovarjala doktorsko disertacijo z naslovom »Vpliv keratinskega citoskeleta na celični odgovor povzročen z ionizirajočim sevanjem in citokini receptorjev smrti« v torek, 21. januarja 2020 ob 8:00 uri v sejni sobi na tajništvu  Medicinske fakultete, Vrazov trg 2/I, Ljubljana.