ZAGOVOR DOKTORSKE DISERTACIJE - TINKARA REMIC

Univerza v Ljubljani, Medicinska fakulteta obvešča da bo:

Tinkara Remic, MSc in Radiation Biology (VB) zagovarjala doktorsko disertacijo z naslovom »Protitumorski učinek avtologne tumorske vakcine v kombinaciji z obsevanjem na mišjih tumorskih modelih« v ponedeljek, 18. oktobra 2021, ob 14:00 v sejni sobi na Tajništvu Medicinske fakultete Univerze v Ljubljani, Vrazov trg 2, Ljubljana.

Pri tem bodo upoštevane omejitve, povezane z Odlokom Vlade RS o začasnih ukrepih za zmanjšanje tveganja okužbe in širjenja okužbe z virusom SARS-CoV-2.