ZAGOVOR DOKTORSKE DISERTACIJE - TOMAŽ HITIJ

Univerza v Ljubljani, Medicinska fakulteta obvešča da bo:

asist. Tomaž Hitij, dr. dent. med. zagovarjal doktorsko disertacijo z naslovom: »Prevalenca ter zunanja in notranja morfologija zgornjih stalnih kočnikov z nadštevilno palatinalno korenino pri prebivalcih Slovenije« v petek, 6. septembra 2019, ob 11:00 v sejni sobi na tajništvu  Medicinske fakultete, Vrazov trg 2/I, Ljubljana.