ZAGOVOR DOKTORSKE DISERTACIJE - TOMAŽ PRELOG

Univerza v Ljubljani Medicinska fakulteta obvešča, da bo:

Tomaž Prelog, dr. med. zagovarjal doktorsko disertacijo z naslovom Vpliv kemoterapije na izražanje celičnih označevalcev na levkemičnih celicah pri otrocih z akutno limfoblastno levkemijo B v sredo, 3. julija 2024, ob 11. uri v Seminarju 2 na Medicinski fakulteti Univerze v Ljubljani, Korytkova 2, Ljubljana. 


Mentorica: izr. prof. dr. Veronika Kloboves Prevodnik.
Somentorica: znan. sod. dr. Tanja Jesenko.