ZAGOVOR DOKTORSKE DISERTACIJE - URŠA KEŠAR

Univerza v Ljubljani Medicinska fakulteta obvešča, da bo:


Urša Kešar, mag. biotehnol. zagovarjala doktorsko disertacijo z naslovom »Učinki elektrokemoterapije in ionizirajočega sevanja na imunološko pomembne spremembe v tumorskih celicah« v torek, 21. maja 2024, ob 13.30, v sejni sobi na Tajništvu Medicinske fakultete Univerze v Ljubljani, Vrazov trg 2, Ljubljana (1. nadstropje/soba št. 5).


Mentor: prof. dr. Primož Strojan