ZAGOVOR DOKTORSKE DISERTACIJE - URŠA KOVAČ

Univerza v Ljubljani, Medicinska fakulteta obvešča:

da bo URŠA KOVAČ, dipl. mikrobiolog (UN), univ. prof. kem. in biol. zagovarjala doktorsko disertacijo z naslovom  »Vpliv genetske variabilnosti v genih cirkadiane ure na presnovo lipidov nosečnic in na tveganje za prezgodnji porod« v četrtek,  4. 6. 2020, ob 15:00.

Zagovor doktorske disertacije  bo zaradi epidemije COVID 19 izjemoma potekal preko videokonference, na povezavi: https://medicinskafakulteta.webex.com/medicinskafakulteta/j.php?MTID=ma85fbc8697771fb421e88bd547687f40

Meeting number: 321 750 303;

Password: hAPaP33De9K; Host key:587565