ZAGOVOR DOKTORSKE DISERTACIJE - URŠKA IVANUŠ

Obveščamo vas, da bo URŠKA IVANUŠ, dr. med. zagovarjala doktorsko disertacijo z naslovom »Prednost testiranja na okužbo z onkogenimi humanimi papilomskimi virusi doma pri neodzivnicah v programu ZORA« v petek, 22. marca 2019 ob 9:00 uri v sejni sobi na tajništvu Medicinske fakultete, Vrazov trg 2/I, Ljubljana.