ZAGOVOR DOKTORSKE DISERTACIJE - ZLATKO ZIMET

Univerza v Ljubljani, Medicinska fakulteta obvešča da:

 

bo mag. ZLATKO ZIMET, univ. dipl. ekon., san. inž. zagovarjal doktorsko disertacijo z naslovom: »Oksidativni stres pri rudarjih v premogovniku«, v četrtek 21. marca 2019 ob 13. uri v sejni sobi na tajništvu Medicinske fakultete, Vrazov trg 2/I, Ljubljana.