ZAGOVOR DOKTORSKE DISERTACIJE - STELLA SEKULIĆ

Univerza v Ljubljani, Medicinska fakulteta obvešča:

da bo STELLA SEKULIĆ, dr. stom. (Republika Srbija) zagovarjala doktorsko disertacijo z naslovom »Oralno in sistemsko zdravje ter potrebe po zdravljenju zobozdravstvenih pacientov: klinična validacija novega modela oralnega zdravja« v ponedeljek, 30. 3. 2020, ob 13.00. Zagovor doktorske disertacije bo izjemoma potekal brez neposredne prisotnosti javnosti preko  videokonference.