Zagovor doktorske naloge

Asist.  DANIJELA SEMENIČ, dr. med.  bo zagovarjala doktorsko disertacijo z naslovom »Vloga alogenskega trombocitnega gela pri celjenju  kroničnih ran spodnjih okončin«, v torek,  5. junija, 2018 ob 13. uri  v sejni sobi na tajništvu Medicinske fakultete, Vrazov trg 2/I, Ljubljana.