Žalna seja

 

Z žalostjo sporočamo, da je umrl izr. prof. dr. Bojan Tršinar, dr. med., dolgoletni član Katedre za kirurgijo Medicinske fakultete Univerze v Ljubljani, v pokoju.

Žalna slovesnost za pokojnikom bo v petek, 6. maja 2022, ob 13. uri, v sejni sobi UL MF, Vrazov trg 2, Ljubljana.