Žalna seja

 

Z žalostjo sporočamo, da je umrl asist. Boris Cibic, dr. med., dolgoletni član Katedre za interno medicino UL Medicinske fakultete, v pokoju.


Žalna slovesnost za pokojnim bo v petek, 16. februarja 2024 ob 12.00 uri, v sejni sobi UL MF, Vrazov trg 2, Ljubljana.