Žalna seja

 

Z žalostjo sporočamo, da je umrl redni prof. dr. Marko Lunder, dr. med., dolgoletni član Katedre za dermatovenerologijo Medicinske fakultete, Univerze v Ljubljani, v pokoju.

 

Žalna slovesnost za pokojnikom bo v ponedeljek, 5. decembra 2022, ob 12. uri, v sejni sobi UL MF, Vrazov trg 2, Ljubljana.