Članek v reviji Nature Communications

Znanstv. sod. dr. Uroš Tkalec z Inštituta za biofiziko UL MF je vodilni avtor članka o orientacijskih stanjih nematskih tekočin v mikrofluidičnem okolju, objavljenem v ugledni znanstveni reviji Nature Communications.

V članku so predstavljeni tokovni režimi homogene nematske tekočine, ki se oblikujejo zaradi strižnih deformacij molekularnega polja v mikrokanalčkih. Poudarek je na doslej neopaženih kiralnih stanjih, ki se vzpostavijo ob dovolj hitri in obenem natančni tlačni regulaciji pretoka in jih lahko opazujemo v polarizirani svetlobi. Taka metastabilna stanja se vzpostavijo v tekočinah z anizotropnimi elastičnimi lastnostmi in so jih doslej proučevali le v ravnovesnih konfiguracijah, pričujoča študija pa analizira njihov obstoj v laminarnem toku. Eksperimentalne ugotovitve so podkrepljene s teoretičnim modelom faznih prehodov, ki pojasni razloge za stabilizacijo posameznih stanj v okviru fizikalnih parametrov. Rezultati zaokrožujejo desetljetje dolgo obdobje raziskav na področju nematofluidike in obetajo uporabo teh konceptov v liotropnih in aktivnih tekočinah z nematskim redom.

Povezava do članka

 

NComms_2020 (002).png

 

           Stranski prerez orientacijskih stanj v toku nematika (levo) in tloris teh stanj v polarizirani svetlobi (desno).                    Vir: Nature Communications 11 (2020); Art. No. 59.

Čestitamo!