Doseženo svetovno soglasje o patološkem potencialu astrocitov

Prestižna revija Nature Neuroscience je objavila članek o delu mednarodne raziskave skupine raziskovalcev, v katerem je sodeloval tudi akad. prof. dr. Robert Zorec z Medicinske fakultete Univerze v Ljubljani in v okviru katerega je bilo doseženo svetovno soglasje o patološkem potencialu astrocitov. 

Članek Escartin et al.: »Reactive astrocyte nomenclature, definitions, and future directions«, objavljen prejšnji teden v reviji Nature Neuroscience, 2021; 24 (3): 312– 325, predstavlja delo mednarodne skupine raziskovalcev, ki jo je koordiniral profesor Aleksej Verkhratsky, dopisni član Slovenske akademije znanosti in umetnosti ter član raziskovalnega programa »Celična fiziologija«, ki ga vodi profesor Robert Zorec. Na srečanju »Drugi možgani«, ki je potekalo na Slovenski akademiji znanosti in umetnosti (6.– 8. novembra 2019) s podporo Britanskega veleposlaništva v Ljubljani, ustanove UK Science and Innovation Network, dr. Gorazda Stokina z ustanove International Clinical Research Center, Brno, Češka, in Univerze v Ljubljani, Medicinske fakultete, je razprava potekala o vlogi astrocitov, vrste nevroglije, nenevronskih celic, pri možganskih patologijah. Pomen te publikacije je doseženo svetovno soglasje o patološkem potencialu astrocitov. Te celice so bile odkrite pred več kot stoletjem, vendar njihova funkcija še ni bila temeljito raziskana do zadnjih desetletij, ko so se raziskave pospešile in pokazale, da so te celice odgovorne za optimalno možgansko okolje, da podpirajo vse nevronske funkcije. Astrociti lahko spremenijo izražanje genov, morfološki videz in delovanje kot odziv na okužbo, poškodbo ali bolezen centralnega živčnega sistema. V tem članku je doseženo temeljno soglasje o astrocitih, ki so nosilci obrambne plastičnosti pri bolezenskih stanjih. Zato so te celice tarča za razvoj novih zdravil. Poudariti velja, da so bila za to pomembno poenotenje stališč potrebna leta. 

 

POVEZAVA DO ČLANKA

 

Naslovna fotografija: Josh Riemer