Dr. Ivana Jovčevska prejemnica Lapanjetovega priznanja SBD

priznanja_lap_nag.jpg

 

Znanstv. sod. dr. Ivana Jovčevska, inž. kem., je projektno zaposlena raziskovalka in sodelavka programske skupine P1-0390  »Funkcijska genomika in biotehnologija za zdravje«.  Doktorirala je leta 2015 na UL Medicinski fakulteti. Do sedaj  je v uglednih mednarodnih revijah skupaj s sodelavci objavila 23 znanstvenih člankov, od tega je 9-krat prva avtorica in 7-krat vodilna avtorica. Enajst del ima objavljenih v revijah z dejavnikom vpliva višji od 5.  Izkazuje tudi preko 340 citatov.

 

Dr. Jovčevska se ukvarja z možganskimi tumorji, predvsem z glioblastomi, za katere je  značilna visoka smrtnost saj bolniki podležejo bolezni 12 - 15 mesecev po prvotni diagnozi. Kljub velikemu tehnološkemu napredku in poglobljenemu znanju o genetiki glioblastoma, ključni mehanizmi nastanka in napredovanja še vedno niso dovolj dobro raziskani. Dr. Jovčevska je pri uveljavljanju področja in uvajanju metodologije raziskovanja glioblastoma na UL MF odigrala ključno vlogo, saj je iz Vrije Universiteit Brussel prenesla tehnologijo dela z laminimi nanotelesi, ki predstavljajo orodje za iskanje novih bio-označevalcev oziroma proteinov,  specifičnih za glioblastom. Ukvarja se tudi s ovrednotenjem specifičnosti nanoteles za določene celice glioblastoma, kjer za potrjevanje rezultatov uporablja bioinformatske pristope. S svojimi ugotovitvami pomembno prispeva k boljšemu razumevanju biokemije glioblastoma, s ciljem izboljšane diagnostike in zdravljenja. Za svoje izpopolnjevanje na VUB je prejela štipendijo EMBO. Je tudi mentorica prostovoljk programa Interreg Volunteer Youth,  ter tujih študentov, od leta 2021 pa tudi mentorica mlade raziskovalke. Bila je nosilka podoktorskega projekta ARRS ter mednarodnega projekta CELSA z Univerzo Leuven.

 

Dr. Ivana Jovčevska je izvrstna mlajša raziskovalka, zelo prodorna in dobro vpeta v domači in mednarodni prostor, zato ji  podeljujemo Lapanjetovo priznanje Slovenskega biokemijskega društva.