EU projekt Instand-NGS4P za uvajanje NGS postopkov v klinično prakso

UL MF je pridobila EU projekt za standardizacijo metod nove generacije sekvenciranja (NGS) za osebno medicino ‒ Instand-NGS4P (Integrated and standardized NGS workflows for Personalised therapy). Projekt koordinira Medicinska univerza v Gradcu. Partner na Medicinski fakulteti je Inštitut za biostatistiko in medicinsko informatiko (IBMI, enota ELIXIR-SI), vodja slovenskega dela pa doc. dr. Brane Leskošek.

Gre za sodelovanje z industrijskimi partnerji pri uvajanju NGS postopkov v klinično prakso pri čemer sodeluje 7 vodilnih medicinskih centrov, doprinos IBMI/ELIXIR-SI pa je predvsem ekspertiza raziskovalne infrastrukture ELIXIR v zvezi z upravljanjem s podatki in bioinformatskimi analizami. To je prvi projekt, ki bo neposredno uporabljal načrtovano veliko raziskovalno opremo slovenskega vozlišča ELIXIR-SI. Projekt traja 54 mesecev s pričetkom 1. 1. 2020.