Infrastrukturni EU projekt za uvajanje postopkov FAIR upravljanja s podatki preko vozlišč ELIXIR

UL MF je pridobila infrastrukturni EU projekt za uvajanje FAIR (Findable, Accesible, Interoperable, Reusable) storitev upravljanja s podatki preko mreže vozlišč ELIXIR ‒ ELIXIR-CONVERGE (Connect and align ELIXIR Nodes to deliver sustainable FAIR life-science data management services). Projekt koordinira središče ELIXIR iz Hinxtona v Angliji. Partnerji so vsa vozlišča ELIXIR, partner na Medicinski fakulteti je Inštitut za biostatistiko in medicinsko informatiko (IBMI, enota ELIXIR-SI), vodja slovenskega dela pa doc. dr. Brane Leskošek, vodja vozlišča ELIXIR-SI.

ELIXIR-SI sovodi delovni paket za usposabljanje in gradnjo kapacitet (WP2 Training & Capacity building). Projekt bo poskrbel za uvajanje standardnih postopkov FAIR upravljanja s podatki na evropskem nivoju, preko slovenskega vozlišča pa tudi v Sloveniji. Neposredno bo uporabljal načrtovano veliko raziskovalno opremo slovenskega vozlišča ELIXIRSI. Trajal bo 36 mesecev s pričetkom 1. 2. 2020.