KO VZHODNOEVROPSKE RAZISKOVALNE USTANOVE STOPIJO SKUPAJ – zagon novega projekta A4L_ACTIONS

Alliance4life-logo.png

25. 5. 2021 je potekalo prvo srečanje v okviru projekta H2020 A4L_ACTIONS, ki povezuje trinajst raziskovalnih institucij iz strateškega partnerstva, imenovanega Alliance4Life, med katerimi je tudi Medicinska fakulteta Univerze v Ljubljani. S srečanjem se je pričelo nadaljevanje predhodnega uspešnega projekta Alliance4Life, rezultat katerega je formalni obstoj stalne zveze Alliance4Life. Ta mednarodna zveza vodilnih raziskovalnih ustanov in univerz Srednje in Vzhodne Evrope, ki delujejo na področju biomedicinskih znanosti, si bo naslednja tri leta intenzivno prizadevala za izvajanje strategij in dobrih praks, opredeljenih in preizkušenih tekom preteklega projekta. Cilj projekta je izboljšati institucionalno kulturo in strateško upravljanje vključenih institucij ter služiti kot vzor za izboljšanje pogojev za odlično znanstveno raziskovanje na območju Srednje in Vzhodne Evrope.

Projektni partnerji nameravajo še naprej vlagati v karierni razvoj raziskovalcev in ustvarjanje podpornega okolja, ki bi pritegnilo vrhunske raziskovalce z vsega sveta. Velik poudarek je tudi na družbenem pomenu raziskav in njihovem inovacijskem potencialu. Projektni partnerji so v korist vseh raziskovalnih institucij v Srednji in Vzhodni Evropi odločeni še izdatneje deliti svoje bogate izkušnje in navdihovati potrebne reforme raziskovalne in inovacijske politike na ravneh svojih držav.

Zaradi trenutne epidemiološke situacije je konferenca potekala preko spleta, plenarnega zasedanja, na katerem so se seznanili z ambicioznimi načrti zveze Alliance4Life, se je udeležilo preko 200 gostov iz 12 držav, zastopnikov znanstvene skupnosti, akademikov in politikov. Srečanje je uradno otvoril direktor CEITEC Masarykove univerze in predsednik zveze Alliance4Life, Jiří Nantl, ki je predstavil dosedanje rezultate in izpostavil izzive, s katerimi se bo morala regija spopasti v prihodnjih letih.

Martina Dlabajova, poslanka v Evropskem parlamentu in podpredsednica Odbora Evropskega parlamenta za proračunski nadzor (CONT), se je v nagovoru udeležencem osredotočila na svoje strokovno področje, učinkovito porabo sredstev, ki jih Evropska unija namenja znanosti, raziskavam in inovacijam. Dlabajova je predstavila zanimive ideje za sodelovanje med poslanci Evropskega parlamenta in znanstveno skupnostjo, ki bi lahko prispevalo k razvoju raziskovalne politike EU, ter delila dragocena spoznanja s pogajanj o programu Obzorje Evropa.

Stefan Weiers, vodja Sektorja za širitve, Evropski raziskovalni prostor in programiranje raziskovalne infrastrukture (Widening, ERA & Research Infrastructure Programming) pri Evropski komisiji, je povzel ključna sporočila programa Obzorje Evropa ter njegove cilje glede širjenja udeležbe in krepitve Evropskega raziskovalnega prostora. Henriette van Eijl, vodja enote »Ekonomske in socialne tranzicije« pri Generalnem direktoratu Evropske komisije za raziskave in inovacije, je spregovorila o želenih ciljih raziskovalnih programov EU na področju zdravja (vključno z raziskavami in inovacijami na področju COVID-19).

Znanstveno skupnost je zastopal svetovno priznan evolucijski biolog, Pavel Tomančák, ki je pred kratkim postal novi direktor konzorcija CEITEC. Tomancak, ki je večino svoje poklicne kariere preživel v tujini, je izpostavil neizkoriščene priložnosti v državah EU-15 in kaj lahko aktivno sodelovanje v institucionalnih povezavah doprinese znanstveni skupnosti. Koordinatorica Zveze, Zlatuse Novotna, je predstavila velikopotezen akcijski načrt, ki ga želijo članice Alliance4Life uresničiti v naslednjih treh letih.

Med 200 udeleženci plenarnega zasedanja iz 12 sodelujočih držav je bilo približno 80 gostov, ki sicer niso uradni člani Alliance4Life, a so se pridružili, da bi se seznanili z izkušnjami tega uspešnega mednarodnega projekta. Srečanje so popestrili vprašanja udeležencev in navdihujoče razprave. Sledili so sestanki Organizacijskega odbora in Upravnega odbora Alliance4Life ter ločena srečanja fokusnih skupin v virtualnih konferenčnih sobah, ki so jih vodili predsedniki fokusnih skupin.

»Konferenca je bila odlična priložnost za uradno predstavitev nove faze delovnega načrta projekta Alliance4Life, usmerjene v vpeljavo naših strategij v konkretne ukrepe. Vsaka institucija ima svoje prednosti, ki so zgled drugim. Skupaj lahko v Srednji in Vzhodni Evropi hitreje uvajamo najboljše prakse ter okrepimo sistem raziskav in inovacij v celotni regiji«, pojasnjuje Zlatuse Novotna, koordinatorica Alliance4Life.

 

O zvezi Alliance4Life

Člani Alliance4Life želijo z izboljšanjem institucionalne kulture in izvajanjem učinkovitega strateškega upravljanja prispevati k zmanjšanju inovacijske vrzeli v manj uspešnih državah Srednje in Vzhodne Evrope. Zveza združuje napredne inštitute in univerze oziroma fakultete s področja znanosti o življenju s tega območja, katerih skupno poslanstvo sta spodbujanje in krepitev vseevropske raziskovalne odličnosti ter njenega pozitivnega vpliva na družbo, zdravje ljudi in kakovost življenja. Deset ustanovnih članic je obstoj Zveze kot stalnega sestava formaliziralo oktobra 2019 v Vilni s podpisom Memoranduma o soglasju, s sodelovanjem so nadaljevale tudi v težkem letu 2020. K pridružitvi konzorciju za novi projekt sta bili povabljeni tudi dve novi članici, Bolgarija in Romunija. 

 

Vodja projekta na UL MF je doc. dr. Sergej Pirkmajer, dr. med: sergej.pirkmajer(at)mf.uni-lj.si