Medisova mednarodna nagrada doktorandu UL MF

Roškar.jpg

 

25. novembra 2021 je potekala razglasitev Medisovih mednarodnih nagrad (International Medis Awards for Medical Research), ki jih podeljuje farmacevtska družba Medis za izstopajoče raziskovalne dosežke zdravnikov in farmacevtov držav srednje in jugovzhodne Evrope. Letošnji zmagovalci prihajajo iz petih držav. Mednarodna komisija, ki ji je predsedoval prof. dr. Borut Štrukelj s Fakultete za farmacijo UL, je izbirala med 182 izvirnimi znanstvenimi prispevki z devetih področij klinične medicine.

Edini nagrajenec iz Slovenije je ginekolog in porodničar asist. Luka Roškar, dr. med., ki raziskuje na področju angiogeneze endometrijskega karcinoma in s tega področja pripravlja tudi svojo doktorsko disertacijo. Njegove študije potekajo pod mentorstvom prof. dr. Špele Smrkolj, dr. med., predstojnice Katedre za ginekologijo in porodništvo UL MF, in prof. dr. Tee Lanišnik Rižner, vodje Laboratorija za proučevanje molekularnih osnov in biooznačevalcev hormonsko odvisnih bolezni Inštituta za biokemijo in molekularno genetiko UL MF. 

Endometrijski karcinom je najpogostejši izmed ginekoloških rakov v razvitih državah. Angiogeneza je eden izmed ključnih procesov, potrebnih za rast in širjenje rakavega tkiva. Angiogeni faktorji se začnejo izločati v okolico rakavega tkiva zgodaj v procesu kancerogeneze, zato bi detekcija angiogenih faktorjev v plazmi in tkivu ter boljše razumevanje angiogenih lastnosti pri endometrijskem karcinomu lahko prispevala k natančnejši diagnostiki in individualno prilagojeni terapiji endometrijskega karcinoma. Angiogeni faktorji in njihovi receptorji pa predstavljajo tudi potencialno mesto za vezavo tarčnih zdravil.

Roškar slika članek.jpg

 

Nagrajeni članek avtorjev L. Roškar, T. Klančič, T. Knific, T. Lanišnik Rižner, Š. Smrkolj z naslovom »Tie-2, G-CSF, and Leptin as Promising Diagnostic Biomarkers for Endometrial Cancer: A Pilot Study«, ki je bil objavljen v reviji Journal of Clinical Medicine, opisuje spremenjene koncentracije različnih angiogenih faktorjev v plazmi bolnic, ki so zbolele za endometrijskim karcinomom ter njihov diagnostični potencial.

Nagrada je rezultat zglednega sodelovanja Katedre za ginekologijo in porodništvo ter Laboratorija za proučevanje molekularnih osnov in biooznačevalcev hormonsko odvisnih bolezni Inštituta za biokemijo in molekularno genetiko UL MF.