Nove možnosti diagnostike in zdravljenja endometrioze

TRENDO obrezana.jpg

Endometrioza je ena najpogostejših kroničnih bolezni, ki prizadene do 10 % žensk v rodni dobi oziroma približno 180 milijonov žensk po vsem svetu (www.endometriosis.org). Pri tej kompleksni, hormonsko odvisni in vnetni bolezni se endometriju podobno tkivo pojavi izven maternice. To lahko povzroči močne bolečine med menstruacijo in spolnim odnosom, kronične bolečine v medenici in neplodnost. Endometrioza tako vpliva na fizično in duševno zdravje, na delovno učinkovitost ter s tem na kakovost življenja žensk. Zaradi nespecifičnih simptomov je postavitev diagnoze dolgotrajna in lahko traja celo 7 do 10 let, preden bolnica izve, da je razlog bolečin in neplodnosti endometrioza. Tudi trenutno zdravljenje te bolezni ni optimalno, saj se endometrioza po operativnem zdravljenju pogosto ponovi, hormonska zdravila, ki se uporabljajo, pa imajo vrsto neželenih učinkov. 

V sklopu Obzorja 2020, v okviru razpisa »MSCA Research and Innovation Staff Exchange – RISE«, je bilo odobreno financiranje štiriletnega projekta z naslovom »Translational Research on Endometriosis« – TRENDO, ki se bo osredotočil na možnosti ustreznejše in hitrejše napovedi diagnoze in uspešnejšega zdravljenja endometrioze. Projekt bo omogočil sodelovanje raziskovalcev s področja kliničnih in translacijskih raziskav in industrijskih partnerjev iz šestih evropskih in ene južnoameriške države in bo prispeval k odkrivanju biooznačevalcev za neinvazivno diagnostiko ter razvoju novih diagnostičnih testov za rutinsko klinično uporabo. Cilj projekta je s pristopi genomike, transkriptomike, proteomike, metabolomike, biostatistike in strojnega učenja razviti diagnostične algoritme, ki bodo vključevali kombinacije različnih vrst molekul skupaj s kliničnimi podatki, za nadaljnjo validacijo in prenos v kliniko. Cilj projekta je tudi razvoj ustreznejših modelnih sistemov endometrioze, inovativnih terapevtikov in novih načinov njihove dostave do celic in tkiva. Poleg znanstvenih ciljev je pomemben cilj projekta TRENDO tudi prenos znanja med raziskovalnimi skupinami in industrijskimi partnerji z izmenjavo osebja ter dodatnimi izobraževanji v obliki delavnic, konferenc, kariernih treningov in spletnih seminarjev (https://cordis.europa.eu/project/id/101008193).

trendo skupinska.png

V konzorcij projekta TRENDO je vključena Medicinska fakulteta Univerze v Ljubljani skupaj z Ginekološko kliniko Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana. Raziskovalna skupina prof. dr. Tee Lanišnik Rižner (http://ibk.mf.uni-lj.si/groups/LabTLR/research.html) že vrsto let preučuje molekularne osnove in biokemijske označevalce hormonsko odvisnih bolezni, med katerimi je tudi endometrioza. Skupaj z doc. dr. Andrejem Voglerjem z Ginekološke klinike Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana bodo za odkrivanja novih biooznačevalcev prispevali biobanko vzorcev krvi bolnic z endometriozo ter svoje znanje in izkušnje na tem področju. Skupina z UL MF bo v okviru projekta TRENDO sodelovala tudi pri razvoju novih eksperimentalnih modelov endometrioze in pri odkrivanju biooznačevalcev s pristopom tarčne metabolomike z uporabo tekočinske kromatografije v povezavi z masno spektrometrijo. Pri projektu bodo sodelovale tudi dipl. medicinska sestra Tatjana Lončar, podoktorska raziskovalka dr. Maja Pusić in asist. dr. Maša Sinreih.

Koordinatorica projekta TRENDO je Univerza v Münstru, Nemčija. Ostali konzorcijski partnerji so Karolinska inštitut, Švedska, Univerza v Maastrichtu, Nizozemska, Medicinska Univerza v Varšavi, Poljska, in podjetja OxProtect GmBH, Nemčija, IPDX Diagnostics OU in Tervisetehnoloogiate Arenduskeskus AS, Estonija, in Nacionalni znanstveni in tehnični raziskovalni center CONICET, Argentina

Začetek projekta: 1. avgust 2021
Konec projekta: 31. julij 2025