Objavljen članek v ugledni reviji Trends in Endocrinology and Metabolism

Članek: Marija GJORGOSKA, Tea LANIŠNIK RIŽNER, Integration of androgen hormones in endometrial cancer biology, Trends in Endocrinology & Metabolism, 2022, Vol. 33, No. 9, 639-651, https://doi.org/10.1016/j.tem.2022.06.001.

 

Prva avtorica članka je doktorska študentka asist. razisk. Marija Gjorgoska, mag. nevr. zn., mag. mol. funkc. biol. Članek je rezultat njenega dela v okviru projekta ARRS J3-2535, Vloga androgenov pri hormonsko odvisnih boleznih: pomen za diagnostiko in zdravljenje.

 

novica-TEM.jpg

 

Novejše obsežne omske študije razkrivajo, da se rak endometrija razvršča na osnovi molekularnih značilnosti, oziroma proteo-genomskega prstnega odtisa. Razlike med posameznimi tipi raka zelo pogosto vključuje spremembe v temeljnih signalnih poteh, ki uravnavajo celično rast, delitev ter apoptozo. Tarčna terapija izkorišča specifične genomske spremembe posameznega tumorja in ima velik potencial za prihodno individualizirano obravnavo rakavih bolezni. Kljub temu pa prisotnost adaptivnih paralelnih celičnih signalnih poti, ki omogočajo preživetje in delitev rakavih celic, pogosto vodi v razvoj rezistence in s tem omejuje uspešnosti tarčne terapije. Signaliziranje steroidnih hormonov, ki so prisotni v tumorskem mikrookolju, se vpleta v že spremenjeno »celično mašinerijo« in tako vpliva na usodo posamezne celice.

 

Vloga androgenov pri raku endometrija še ni povsem razjasnjena. Po eni strani epidemiološke študije povezujejo androgene s povečanim tveganjem za razvoj raka endometrija, po drugi strani pa je izražanje receptorja za androgene povezano z manj agresivno obliko bolezni. V članku je najprej predstavljena povezava med androgeni in patogenezo raka endometrija, s poudarkom na biosintezi androgenov in njihovih biološko aktivnih metabolitov 11-oksiandrogenov. Sledi pregled raziskav tumorskega tkiva endometrija, maščobnega tkiva in mikrobiote kot alternativih virov sinteze androgenov in 11-oksiandrogenov. V zadnjem delu članka je predstavljen pomen genomskih in negenomskih mehanizmov delovanja androgenov, ki se prepletajo med seboj pa tudi z drugimi signalnimi potmi in na različne načine vplivajo na celice med samim razvojem tumorja. Boljše razumevanje molekularnih mehanizmov delovanja androgenov pri raku endometrija lahko v prihodnje prispeva k načrtovanju učinkovitejših individualiziranih strategij zdravljenja.