Objavljen razpis za mlade raziskovalce

Medicinska fakulteta Univerze v Ljubljani razpisuje 15 mest za mlade raziskovalce.
Kandidati prijavo oddajo elektronsko preko spletne aplikacije; rok za prijavo je 23. junij 2021 do 13. ure.

Vprašanja v zvezi z razpisom lahko pošljete na elektronski naslov doktorski.studij(at)uni-lj.si.
Prosimo vas, da si prej preberete še odgovore na najpogosteje zastavljena vprašanja.

RAZPISNA DOKUMENTACIJA:

- Razpis za kandidate za mlade raziskovalce v letu 2021

- Prijavni obrazec

- Navodila za prijavo na razpis

- Seznam mentorjev UL MF z opisi usposabljanj:

 

Program Mladi raziskovalci financira Javna agencija za raziskovalno dejavnost RS. Cilj programa je omogočiti mladim raziskovalcem, da sodelujejo pri raziskovalnem delu v času doktorskega študija na podlagi pogodbe o zaposlitvi za določen čas. Agencija financira njihove plače, socialne prispevke, materialne in nematerialne stroške. Povprečni letni strošek za financiranje enega mladega raziskovalca je približno 30.000 EUR. Sredstva za usposabljanje so dodeljena za določen čas, in sicer za največ 4 leta.

Namen mehanizma je kadrovsko pomladiti raziskovalne skupine in omogočiti dotok svežih idej in pristopov. Program Mladi raziskovalci je vir visoko usposobljenih in motiviranih zaposlenih z velikim potencialom za slovensko gospodarstvo in druga družbeno pomembna področja.

Program uspešno poteka od leta 1985, do danes ga je uspešno zaključilo več kot 5.000 raziskovalk in raziskovalcev. 

Vir: Javna agencija za raziskovalno dejavnost RS