Raziskovalci projekta HERA objavili članek v reviji BMC Public Health

Pri evropskem projektu »Healthcare as a Public Space: Social Integration and Social Diversity in the Context of Access to Healthcare in Europe«/»Zdravstvo kot javni prostor: Družbena integracija in družbena različnost v kontekstu dostopa do zdravstva v Evropi« (20192022), ki poteka v okviru programa ERA-NET Cofund oz. HERA (Humanities in the European Research Area; Joint Research Programme European Public Space, Culture and Integration Public Space: Culture and Integration in Europe), kot konzorcijski partner sodeluje tudi Inštitut za zgodovino medicine Medicinske fakultete Univerze v Ljubljani. 

Raziskovalna skupina je v septembru 2020 objavila izvirni znanstveni članek v reviji BMC Public Health:

Marcin Orzechowski, Marianne Nowak, Katarzyna Bielińska, Anna Chowaniec, Robert Doričić, Mojca Ramšak, Paweł Łuków, Amir Muzur, Zvonka Zupanič-Slavec and Florian Steger, Social diversity and access to healthcare in Europe: how does European Union’s legislation prevent from discrimination in healthcare? BMC Public Health (2020) 20:1399.

V članku so raziskovalci iz Nemčije, Poljske, Hrvaške in Slovenije (prof. dr. Mojca Ramšak, raziskovalka, in prof. dr. Zvonka Zupanič Slavec, vodja slovenske skupine) analizirali smernice in pravne predpise evropskih institucij glede dostopa do zdravstvenega varstva za nekatere ranljive skupine. Ugotovili so, da je protidiskriminacijsko pravo EU glede dostopa do zdravstvenega varstva fragmentarno in da prepoved diskriminacije ne zajema v celoti vseh vidikov družbene raznolikosti.

V kratkem sledi še nadaljevanje te objave, v katerem bodo raziskovalci primerjalno predstavili izvajanje smernic in pravnih predpisov EU v nacionalnih zakonodajah in v klinični praksi.

SlavecBMC cela.prava.png