Raziskovalci UL MF soavtorji raziskave, objavljene v ugledni reviji Nature Medicine

Eminentna revija Nature Medicine je v članku »Insulin Optimization Therapy Using Artificial Intelligence Proven Non-Inferior to Physicians in People with Type 1 Diabetes: The ADVICE4U Randomized Controlled Study« objavila izsledke raziskave o učinkovitosti sistema DreaMed Advisor®, v kateri so kot člani konzorcija NextDREAM sodelovali tudi raziskovalci z UL MF, red. prof. dr. Tadej Battelino, doc. dr. Klemen Dovč, izr. prof. dr. Nataša Bratina, asist. dr. Darja Šmigoc Schweiger, Brigita Mali, Ana Gianini, Urška Sever in Barbara Murn Berkopec.

 

Več na tej povezavi