Slovenija postala polnopravna članica evropske biobanke BBMRI-ERIC

BBMRI-ERIC logo.png

Na zasedanju letne skupščine BBMRI-ERIC novembra 2021 je bila Republika Slovenija soglasno sprejeta v polnopravno članstvo evropske biobanke BBMRI-ERIC. BBMRI-ERIC je evropska strateška raziskovalna infrastruktura (ESFRI) za področje biobank s človeškimi vzorci, ki vključuje preko 20 držav. 

Slovenski biobančni konzorcij BBMRI.SI predstavlja nacionalno vozlišče pod vodstvom Fakultete za kemijo in kemijsko tehnologijo Univerze v Mariboru in nacionalnega koordinatorja prof. dr. Urbana Brena. Sodelujoče fakultete Univerze v Mariboru (FKKT, MF, FZV, FERI, PF, FNM in FKBV) bodo tako v partnerstvu z Univerzo v Ljubljani (MF), Univerzo na Primorskem (FAMNIT in FVZ) ter Univerzitetnim kliničnim centrom Maribor v slovenskem prostoru vzpostavile trajnostno biobančno infrastrukturo, ki bo izpolnjevala vse evropske etične, pravne, socialne, varnostne, kakovostne, laboratorijske ter bioinformacijske standarde in smernice. S tem bomo omogočili pridobitev inovativnih raziskovalnih spoznanj, ki bodo rezultirala v izboljšanih ter novih vrstah zdravljenja, kar je v času pandemije covida-19 še toliko bolj pomembno.

Vir: https://www.fkkt.um.si/slovenija-postala-polnopravna-clanica-evropske-biobanke-bbmri-eric/

bbmri-eric-header2.jpg