Štipendije Svetovne federacije znanstvenikov slovenskim doktorskim študentom in mladim doktorjem znanosti

Ustanova Slovenska znanstvena fundacija (SZF) v partnerstvu s Svetovno federacijo znanstvenikov (WFS) – program virtualnega Svetovnega laboratorija razpisuje deset (10) štipendij za podporo raziskovalnemu delovanju slovenskim doktorskim študentom, ki zaključujejo doktorsko delo, in mladim doktorjem znanosti s področja planetarnih nujnosti.

Štipendije so namenjene za premostitev časa med prvimi raziskovalnimi projekti (mladi doktorji znanosti) oziroma uspešnemu nadaljevanju in zaključku doktorskega dela (doktorandi) ter imajo izrazito socialno vlogo – doprinos k ugodnejšemu socialno-ekonomskemu položaju mladih doktorjev znanosti oziroma pospešitev zaključka doktorskega dela.

Štipendiranje bo trajalo od šest (6) do največ dvanajst (12) mesecev (vlagatelji sami opredelijo trajanje štipendiranja v vlogi, potrdi pa ga WFS). Izbrani štipendisti bodo denarno podporo prejemali predvidoma od januarja 2021 dalje. Rok za oddajo prijavne dokumentacije je 30. november 2020.

Na razpis se lahko prijavijo državljani Republike Slovenije, ki bodo v času prejemanja štipendije raziskovalno delovali v domovini in imajo do zaključka doktorskega dela največ 24 mesecev oziroma so naziv »doktor znanosti« dosegli največ 36 mesecev pred oddajo vloge. Do štipendije so upravičeni le doktorski študenti in mladi doktorji znanosti, ki raziskovalno delujejo na slovenskih univerzah ali raziskovalnih inštitutih. Do kandidiranja, nominacije in uvrstitve v novo slovensko generacijo štipendistov WFS so upravičeni tisti, ki raziskovalno delujejo na področjih  t. i. planetarnih nujnosti:

http://www.federationofscientists.org/PlanetaryEmergencies/WfsPlntEmerg.php.

Več o razpisu in pripadajočo dokumentacijo najdete na spletni strani SZF:

 

                 logoSZF.png     WFS logo.png