Učinkovitejše sodelovanje raziskovalne in klinične medicine (Delo.si)

Učinkovitejše sodelovanje raziskovalne in klinične medicine - Delo.si, 4. 10. 2018 (avtorica: Dragica Bošnjak, foto: Blaž Samec)