Univerzitetna mreža GUILD objavila stališče o Evropskem prostoru zdravstvenih podatkov (European Health Data Space)

Evropska univerzitena mreža GUILD, ki združuje evropske raziskovalno intenzivne univerze, je objavila nov strateški dokument (Position paper) s predlogi za vzpostavitev Evropskega prostora zdravstvenih podatkov (European Health Data Space  EHDS). Pri pripravi dokumenta je aktivno sodelovala skupina v GUILD združenih dekanov medicinskih falultet, prof. dr. Damjana Rozman pa kot s strani dekana UL MF imenovana strokovnjakinja. 

Stališče GUILD-a o Evropskem prostoru zdravstvenih podatkov je namenjeno reševanju ovir, s katerimi se srečujejo podatkovno intenzivne medicinske raziskave. V dokumentu so podana tudi priporočila Evropski komisiji za oblikovanje EHDS.

GUILD opozarja na pomen dostopa do zdravstvenih podatkov za medicinske raziskave. Nato opisuje glavne izzive, ki ovirajo ponovno uporabo zdravstvenih podatkov v raziskovalne namene, predvsem s stališča etičnih regulativ in Splošne uredbe o vartsvu podatkov (GDPR). Na koncu so predstavljena priporočila za EHDS in druge ukrepe EU.

POVEZAVA DO DOKUMENTA

GUILD.jpg