10. razpis za sofinanciranje aktivnosti študentov in društev študentov UL MF

10. razpis študentskega sveta za sofinanciranje aktivnosti študentov in društev študentov UL MF

24. januar 2022

Razpisna dokumentacija

Razpis
Vloga
Navodila za izpolnjevanje vloge
Obrazec za izdajo naročilnice
Navodila za izpolnjevanje obrazca za izdajo naročilnice
Prošnja za podaljšanje roka porabe finančnih sredstev
Poročilo o porabi finančnih sredstev

 

Vloge je treba oddati v elektronski in tiskani obliki.

Študentski svet lahko spremeni razpisno dokumentacijo in pogoje sofinanciranja pred, med ali po odločanju o sofinanciranju.

 

Razdelitve finančnih sredstev

Razdelitev finančnih sredstev - 1. razdelitev
Razdelitev finančnih sredstev - 2. razdelitev
Razdelitev finančnih sredstev - 3. razdelitev
Razdelitev finančnih sredstev - 4. razdelitev