12. razpis Študentskega sveta UL Medicinske fakultete za sofinanciranje aktivnosti študentov in društev študentov UL MF

12. razpis študentskega sveta za sofinanciranje aktivnosti študentov in društev študentov UL MF

 

8. januar 2024

Razpisna dokumentacija

Razpis
Vloga
Navodila za izpolnjevanje vloge
Obrazec za izdajo naročilnice
Navodila za izpolnjevanje obrazca za izdajo naročilnice
Prošnja za podaljšanje roka porabe finančnih sredstev
Poročilo o porabi finančnih sredstev

 

Študentski svet lahko spremeni razpisno dokumentacijo in pogoje sofinanciranja pred, med ali po odločanju o sofinanciranju.