3. razpis študentskega sveta za sofinanciranje aktivnosti študentov in društev študentov UL MF

3. razpis študentskega sveta za sofinanciranje aktivnosti študentov in društev študentov UL MF

23. april 2018

Razpisna dokumentacija

Razpis
Navodila za izpolnjevanje
Vloga
Obrazec za izdajo naročilnice
Prošnja za spremembo namena porabe oziroma prenos finančnih sredstev
Prošnja za podaljšanje roka porabe finančnih sredstev
Poročilo o porabi finančnih sredstev

Vloge je treba oddati v elektronski in tiskani obliki.

Študentski svet lahko spremeni razpisno dokumentacijo in pogoje sofinanciranja pred, med ali po odločanju o sofinanciranju.

Razdelitev finančnih sredstev - 3. razpis
Razdelitev finančnih sredstev
Pomembni roki - 3. razpis

Rok za oddajo vloge: četrtek, 3. maj 2018, 15.00
Študentski svet bo o vlogah predvidoma odločal: ponedeljek, 7. maj 2018
Rok za oddajo obrazca za izdajo naročilnice: torek, 28. avgust 2018, 15.00
Rok za porabo finančnih sredstev: torek, 11. september 2018, 15.00
Rok za obvestilo o neporabi finančnih sredstev: torek, 4. september, 15.00
Rok za predložitev poročila o porabi finančnih sredstev: torek, 18. september 2018, 15.00