4. razpis študentskega sveta za sofinanciranje aktivnosti študentov in društev študentov UL MF

 

12. avgust 2018

Razpisna dokumentacija

POMEMBNO! Spremenjen elektronski naslov: razpisi.ssulmf(at)mf.uni-lj.si (in ne več razpisi.ssmf@mf.uni-lj.si).

Od 16. 10. 2018 vljudno prosimo, da vso korespondenco, ki je namenjena na elekotronski naslov razpisi.ssmf@mf.uni-lj.si, pošiljate na nov elektronski naslov: razpisi.ssulmf(at)mf.uni-lj.si.

Hvala! 
Razpis
Navodila za izpolnjevanje
Vloga
Obrazec za izdajo naročilnice
Prošnja za spremembo namena porabe oziroma prenos finančnih sredstev
Prošnja za podaljšanje roka porabe finančnih sredstev
Poročilo o porabi finančnih sredstev

Vloge je treba oddati v elektronski in tiskani obliki.

Študentski svet lahko spremeni razpisno dokumentacijo in pogoje sofinanciranja pred, med ali po odločanju o sofinanciranju.

Razdelitev finančnih sredstev - 4. razpis
Dodeljena finančna sredstva lahko koristite od 24. septembra 2018.
Pomembni roki - 4. razpis

Rok za oddajo vloge: petek, 14. september 2018, 15:00
Študentski svet bo o vlogah predvidoma odločal: torek, 18. september 2018
Rok za oddajo obrazca za izdajo naročilnice: torek, 20. november 2018, 15:00
Rok za porabo finančnih sredstev: torek, 4. december 2018, 15:00
Rok za obvestilo o neporabi finančnih sredstev: torek, 27. november, 15:00
Rok za predložitev poročila o porabi finančnih sredstev: torek, 11. december 2018, 15:00