5. razpis študentskega sveta za sofinanciranje aktivnosti študentov in društev študentov UL MF

Odprti razpis
 
5. razpis študentskega sveta za sofinanciranje aktivnosti študentov in društev študentov UL MF

22. december 2018

Razpisna dokumentacija

OPOZORILO! Pravilni elektronski naslov je razpisi.ssulmf(at)mf.uni-lj.si.
Razpis
Vloga
Obrazec za izdajo naročilnice
Prošnja za spremembo namena porabe
Prošnja za prenos dodeljenih finančnih sredstev
Prošnja za podaljšanje roka porabe finančnih sredstev
Poročilo o porabi finančnih sredstev

Vloge je treba oddati v elektronski in tiskani obliki.

Študentski svet lahko spremeni razpisno dokumentacijo in pogoje sofinanciranja pred, med ali po odločanju o sofinanciranju.

Razdelitev finančnih sredstev - 5. razpis
Dodeljena finančna sredstva lahko koristite od 15. januarja 2019.
Obrazcu za izdajo naročilnice morate obvezno priložiti vsaj tri ponudbe različnih ponudnikov ali kako drugače dokazati, da ste raziskali trg in zagotovili, da je izbrana ponudba najcenejša.

 

Pomembni roki - 5. razpis

Rok za oddajo vloge: torek, 8. januar 2019, 15:00
Študentski svet bo o vlogah predvidoma odločal: četrtek, 10. januar 2019
Rok za oddajo obrazca za izdajo naročilnice: torek, 23. april 2019, 15:00
Rok za porabo finančnih sredstev: torek, 7. maj 2019, 15:00
Rok za obvestilo o neporabi finančnih sredstev: torek, 30. april 2019, 15:00
Rok za predložitev poročila o porabi finančnih sredstev: torek, 14. maj 2019, 15:00