6. razpis študentskega sveta za sofinanciranje aktivnosti študentov in društev študentov UL MF

6. razpis študentskega sveta za sofinanciranje aktivnosti študentov in društev študentov UL MF

20. marec 2019

Razpisna dokumentacija

Razpis
Vloga
Obrazec za izdajo naročilnice
Prošnja za spremembo namena porabe
Prošnja za prenos dodeljenih finančnih sredstev
Prošnja za podaljšanje roka porabe finančnih sredstev
Poročilo o porabi finančnih sredstev

Vloge je treba oddati v elektronski in tiskani obliki.

Študentski svet lahko spremeni razpisno dokumentacijo in pogoje sofinanciranja pred, med ali po odločanju o sofinanciranju.

Razdelitev finančnih sredstev - 6. razpis
Obrazcu za izdajo naročilnice morate obvezno priložiti vsaj tri ponudbe različnih ponudnikov ali kako drugače dokazati, da ste raziskali trg in zagotovili, da je izbrana ponudba najcenejša.

 

Pomembni roki - 6. razpis

Rok za oddajo vloge: torek, 23. april 2019, 15:00
Študentski svet bo o vlogah predvidoma odločal: četrtek, 25. april 2019
Rok za oddajo obrazca za izdajo naročilnice: torek, 10. september 2019, 15:00
Rok za porabo finančnih sredstev: torek, 24. september 2019, 15:00
Rok za obvestilo o neporabi finančnih sredstev: torek, 17. september 2019, 15:00
Rok za predložitev poročila o porabi finančnih sredstev: torek, 1. oktober 2019, 15:00