68. generalna skupščina IFMSA March Meeting 2019 Slovenia

28235369_355417838307797_5614305461570547614_o.png


Splošne informacije o dogodku
Mednarodna zveza organizacij študentov medicine ali krajše IFMSA (The International Federation of Medical Students’ Associations) je ena najstarejših in največjih študentskih organizacij na svetu, ki povezuje študente medicine iz več kot 120 držav. Člani IFMSA vseh svetovnih regij se dvakrat letno zberejo na dogodku imenovanem Generalna skupščina. 68. Marčevska Generalna skupščina IFMSA bo potekala med 1. in 7. marcem 2019 na slovenski obali. Gostila jo bo Zveza študentov medicine Slovenije (ZŠMS).

Generalna skupščina IFMSA 2019 bo potekala pod častnim pokroviteljstvom Predsednika Republike Slovenije Boruta Pahorja!


O organizatorjih
Slovenian Medical Students’ International Committee (SloMSIC) je mednarodni naziv za Zvezo študentov medicine Slovenije (ZŠMS). Le-ta združuje društvi študentov medicine obeh medicinskih fakultet v Sloveniji - Društvo študentov medicine Slovenije (DŠMS) iz Ljubljane in Društvo študentov medicine Maribor (DŠMM). V taki ali drugačni obliki smo slovenski študentje medicine ponosni člani IFMSA že vse od leta 1953 in v čast nam je, da nam je bila dana priložnost pokazati celemu svetu, kaj zmore 2000 slovenskih študentov medicine!


Študentje medicine predstavljajo pomemben steber javnega zdravja in zdravstvenega izobraževanja v Sloveniji. Skozi mnoge delavnice, akcije osveščanja in predavanja o trenutnih težavah javnega zdravja ter visoko kvalitetne študentske konference in kongrese izobražujemo splošno populacijo ter tudi naše člane - ostale študente medicine. Skozi poučevanje se učimo in z učenjem rastemo v zdravstvene delavce prihodnosti.

Več o IFMSA
IFMSA (International Federation of Medical Students’ Associations)  je bila ustanovljena leta 1951 in je najstarejša ter največja neodvisna organizacija, ki predstavlja študente medicine na svetu. Trenutno združuje 137 nacionalnih organizacij iz več kot 127 držav, skupaj pa združuje več kot milijon študentov medicine.
IFMSA je prepoznana kot nevladna organizacija znotraj Organizacije združenih narodov (UN) in Svetovne zdravstvene organizacije (WHO) ter sodeluje s Svetovnim zdravniškim združenjem (World Medical Association - WMA).
Organizacija deluje na 4 področjih globalnega zdravja: Javno zdravje, Spolno in reproduktivno zdravje, Medicinsko izobraževanje ter Človekove pravice in mir. Poleg tega organiziramo na svetovni ravni več kot 15.000 kliničnih in raziskovalnih izmenjav letno za naše študente medicine, ki na izmenjavah spoznajo inovacije v medicini, drugačne kulture, zdravstvene sisteme in njihovo dostopnost v drugih okoljih. IFMSA združuje ljudi preko izmenjave idej, diskusij in s spodbujanjem projektov za izboljševanje globalnega zdravja. Prav tako izobražuje svoje člane, da pridobijo potrebna znanja in kompetence, ki jih potrebujejo kot bodoči zdravniki in promotorji zdravja.

IFMSA se spopada z globalno pomembnimi tematikami, saj želimo oblikovati svet v takšnega, kot si ga želimo. Pri tem smo zelo uspešni kajti naši projekti, kampanje in aktivnosti pozitivno učinkujejo na bodoče zdravnike ter lokalne skupnosti, katerim služijo, posledično pa tudi na zdravstvene sisteme po vsem svetu.

Izkušnje v IFMSA pokažejo študentom medicine, da niso le pasivni opazovalci v svetu globalizacije, ampak cenjeni posamezniki z veliko vlogo pri sooblikovanju globalnega zdravja. Organizacija nudi študentom stik z resničnimi in pomembnimi problemi v zdravstvu na svetovnem merilu ter jim pomaga ugotoviti, da so njihovi idealistični cilji z lahko dostopnim znanjem in predanostjo še kako dosegljivi.

Študentje medicine se iz naših mednarodnih srečanj in izmenjav vračajo v svoje lokalno okolje z novimi idejami, znanjem ter sposobnostmi za uporabo le-teh. Kot bodoči zdravniki in zagovorniki vsesplošnega zdravja smo prepričani, da bodo naši študentje te ideje odnesli s seboj skozi njihove kariere in tako pozitivno vplivali na družbo, ki ji služijo.

Več informacij o obeh organizacijah, ki skupaj tvorita ZŠMS, lahko najdete na spodnjih povezavah:
Društvo študentov medicine Slovenije (DŠMS) -   http://www.dsms.net/
Društvo študentov medicine Maribor (DŠMM) - http://www.medicinec.si/

Več informacij o samem dogodku in IFMSA najdete na naslednjih povezavah:
Uradna spletna stran    https://www.mm2019slovenia.com/
Predstavitvena brošura    https://issuu.com/mm2019slovenia/docs/mm2019ip
Uradna spletna stran IFMSA     https://ifmsa.org/
Generalne skupščine IFMSA      https://ifmsa.org/general-assemblies/
 

Kolaž.jpg
Organizacijski odbor IFMSA MM 2019