8. razpis študentskega sveta za sofinanciranje aktivnosti študentov in društev študentov UL MF

8. razpis študentskega sveta za sofinanciranje aktivnosti študentov in društev študentov UL MF

18. november 2019

Razpisna dokumentacija

Razpis
Dopolnitev 8. razpisa
Vloga
Obrazec za izdajo naročilnice
Prošnja za podaljšanje roka porabe finančnih sredstev
Poročilo o porabi finančnih sredstev
Obravnava vlog v času epidemije koronavirusa

 

Vloge je treba oddati v elektronski in tiskani obliki.

Študentski svet lahko spremeni razpisno dokumentacijo in pogoje sofinanciranja pred, med ali po odločanju o sofinanciranju.

Razdelitve

Razdelitev finančnih sredstev - 1. razdelitev
Razdelitev finančnih sredstev - 2. razdelitev
Razdelitev finančnih sredstev - 3. razdelitev
Razdelitev finančnih sredstev - 4. razdelitev
Razdelitev finančnih sredstev - 5. razdelitev
Razdelitev finančnih sredstev - 6. razdelitev
Razdelitev finančnih sredstev - 7. razdelitev

 

 

Obrazcu za izdajo naročilnice morate obvezno priložiti vsaj tri ponudbe različnih ponudnikov ali kako drugače dokazati, da ste raziskali trg in zagotovili, da je izbrana ponudba najcenejša.

 

Pomembni roki - 8. razpis

Rok za oddajo obrazca za izdajo naročilnice: 7 dni pred iztekom roka za porabo dodeljenih finančnih sredstev oziroma najkasneje do torka, 14. decembra 2020, do 15:00

Rok za porabo finančnih sredstev: 4 mesece po prejemu obvestila o dodelitvi finančnih sredstev oziroma najkasneje do torka, 21. decembra 2020, do 15:00

Rok za obvestilo o nekoriščenju finančnih sredstev: najkasneje 7 dni pred iztekom roka za porabo dodeljenih finančnih sredstev oziroma najkasneje do torka, 14. decembra 2020, do 15:00

Rok za predložitev poročila o porabi finančnih sredstev: najkasneje 14 dni po prejemu poziva