Delovna oblačila za študente

V skladu z obvestilom vodstva fakultete vas obveščamo, da fakulteta s študijskim letom 2018/2019 še ne bo zagotovila delovnih oblačil za študente, zato ostaja vpisnina nespremenjena (21 EUR).

Delovna oblačila bodo predvidoma zagotovljena od študijskega leta 2019/2020, o čemer vas bomo sproti in pravočasno obveščali.