Delovna skupina za organizacijo pouka - razpis

Predsednik študentskega sveta je 1. oktobra 2019 objavil razpis za imenovanje Delovne skupine ŠSULMF za organizacijo pouka, ki jo sestavljajo:

 • predstavnik 1. letnika,
 • predstavnik 2. letnika EMŠ programa Medicina,
 • predstavnik 2. letnika EMŠ programa Dentalna Medicina,
 • predstavnik 3. letnika EMŠ programa Medicina,
 • predstavnik 3. letnika EMŠ programa Dentalna Medicina,
 • predstavnik 4. letnika EMŠ programa Medicina in 4 predstavniki posameznih rotacij,
 • predstavnik 4. letnika EMŠ programa Dentalna Medicina,
 • predstavnik 5. letnika EMŠ programa Medicina in 4 predstavniki posameznih rotacij,
 • predstavnik 5. letnika EMŠ programa Dentalna Medicina,
 • predstavnik 6. letnika EMŠ programa Medicina in 4 predstavniki posameznih rotacij,
 • predstavnik 6. letnika EMŠ programa Dentalna Medicina,
 • predstavnik dodatnega leta (predstavnika dodatnega leta predlaga predsednik
 • študentskega sveta).

Predlog predstavnika pripravijo sveti letnikov za vsak letnik posebej. O predlogu študenti sveta letnika glasujejo, predlagani kandidat je tisti kandidat, za katerega glasuje največ študentov letnika.

Predsedniki svetov letnikov posredujejo predlagane kandidate na elektronski naslov studentski.svet(at)mf.uni-lj.si do 21. oktobra 2019.

 

Razpis za imenovanje Delovne skupine ŠSULMF za organizacijo pouka