Minister za zdravje je nagovoril študente medicine

V soboto, 30. marca 2019, je potekal drugi del predstavitev specializacij v okviru Kariernega kongresa UL MF: Kam po študiju na medicinski fakulteti?, ki ga je organiziral Študentski svet UL MF.

V uvodnem delu je študente pozdravil in nagovoril minister za zdravje gospod Aleš Šabeder, zbrane pa so nagovorili tudi dekan UL Medicinske fakultete prof. dr. Igor Švab, dr. med., predsednica Zdravniške zbornice Slovenije dr. Zdenka Čebašek-Travnik, dr. med. in predsednik Študentskega sveta UL Medicinske fakultete Klemen Petek.

Današnje srečanje je bilo prvo uradno srečanje ministra za zdravje, dekana UL Medicinske fakultete in predsednice Zdravniške zbornice Slovenije. Minister se je kongresa udeležil, da bi nagovoril študente medicine, ki po njegovih besedah predstavljajo bodočnost slovenskega zdravstva in so zato pomemben člen pri ustvarjanju načrtov za izboljšave v našem zdravstvenem sistemu. Dotaknil se je tudi pereče problematike pomanjkanja specialistov družinske medicine in izpostavil željo Ministrstva za zdravje RS po ustvarjanju pogojev, ki bi študentom medicine približali specializacijo družinske medicine.

Karierni kongres UL MF je potekal od 18. do 30. marca z osrednjim delom ob dveh zaporednih sobotah, 23. in 30. marca 2019. Med 18. in 29. marcem 2019 so v prostorih UL MF potekale delavnice Kariernih centrov UL s področij samoocenjevanja, priprave na razgovor, pisanja življenjepisa, komunikacije s pacienti in spopadanja z izzivi, ki jih predstavljata zdravniški ter zobozdravniški poklic. V okviru osrednjega dela kongresa je bilo predstavljenih 43 medicinskih specializacij in 6 specializacij dentalne medicine, splošne informacije o sekundariatu, pripravništvu v dentalni medicini, specializacijah, standardiziranemu mnenju, doktorskemu študiju ter drugih kariernih možnostih in postopkih, s katerimi morajo biti diplomanti medicinske fakultete seznanjeni.

Karierni kongres UL MF je bil namenjen študentom UL MF, UM MF in diplomantom obeh medicinskih fakultet, ki izbirajo specializacijo. Udeležba na kongresu je bila brezplačna.

UL Medicinska fakulteta se za sodelovanje pri organizaciji kongresa zahvaljuje Zdravniški zbornici Slovenije in Kariernim centrom Univerze v Ljubljani.

 

Utrinke s kongresa si lahko ogledate tudi na:

 

DSC_5580.jpg
Dekan UL MF prof. dr. Igor Švab in minister za zdravje Aleš Šabeder. Foto: Vid Jenko

 

DSC_5391.jpg
Od leve proti desni: prof. dr. Ana Plemenitaš, prodekanja UL MF prof. dr. Ksenija Geršak, predsednik Študentskega sveta UL MF Klemen Petek, dekan UL MF prof. dr. Igor Švab, minister za zdravje Aleš Šabeder, predsednica ZZS dr. Zdenka Čebašek-Travnik, podpredsednica Študentskega sveta UL MF Anka Uršič. Foto: Vid Jenko

 

DSC_5603.jpg
Srečanje ministra s predstavniki UL MF in ZZS. Foto: Vid Jenko
 
DSC_5550.jpg
Minister za zdravje Aleš Šabeder, predsednica ZZS dr. Zdenka Čebašek-Travnik in predsednik Študenskega sveta UL MF Klemen Petek. Foto: Vid Jenko
 
DSC_5202.jpg
Pozdrav ministra za zdravje z dekanom UL MF, predsednico ZZS in predsednikom Študentskega sveta UL MF. Foto: Vid Jenko