Pomoč študentov v domovih starejših občanov v času epidemije

Kar 55 študentov medicine, zdravstvene nege in fizioterapije je v času epidemije pod okriljem Zveze študentov medicine Slovenije in Sekcije študentov zdravstvene nege in babištva priskočilo na pomoč v domovih starejših občanov (DSO)

Študenti - prostovoljci so v interdisciplinarnih timih, ki so na pomoč priskočili tam, kjer je bilo pomanjkanje največje, pomagali na stotine oskrbovancem DSO.

V 13-urnih delavnikih in večtedenskih sklopih so prostovoljci oddelali več kot 160 ur prostovoljnega dela na osebo. Pred pričetkom dela in med delom so študente o delu izobrazili vrhunski strokovnjaki, kar je pomembno vplivalo na kakovost oskrbe v domovih.

S svojim delom so študenti pridobili številne nove izkušnje in vpogled v delo drugih strok, kar jim bo gotovo koristilo tudi ob njihovem nadaljnjem delu!

UL Medicinska fakulteta je ponosna na kolege, ki so pogumno in srčno priskočili na pomoč tam, kjer je bila pomoč najbolj potrebna!

 

Novica na Facebooku

 

Študenti v DSO (vir: ZŠMS)
Študenti v DSO (vir: ZŠMS)

 

Prostovoljci v DSO (vir: ZŠMS)
Prostovoljci v DSO (vir: ZŠMS)