Poziv k posredovanju predlogov - spremembe aktov študentskega sveta

Študentski svet bo na prihodnji redni seji v septembru 2018 spreminjal akte študentskega sveta. Študenti lahko študentskemu svetu predlagate spremembe do 25. avgusta 2018.

Predloge lahko pošljete na elektronski naslov studentski.svet(at)mf.uni-lj.si.