Predlogi za prejemnike Lavričevega priznanja za leto 2019

UL Medicinska fakulteta podeljuje Lavričevo priznanje v počastitev spomina na prvega dekana popolne fakultete Božidarja Lavriča kot priznanje za uspešnost in vzpodbudo za nadaljnje pedagoško delo učiteljev in asistentov, ki poučujejo na UL MF.

UL Medicinska fakulteta podeljuje Lavričevo priznanje za uspešno pedagoško delo ter organizacijske, znanstvenoraziskovalne in strokovne dosežke, ki sodijo v okvir pedagoškega dela na UL MF učiteljem in asistentom na dodiplomski in podiplomski stopnji. Uspešnost pedagoškega dela se ocenjuje po kvaliteti predavanj, seminarjev, vaj, skrbi za učne pripomočke ter odnosu do študentov. UL Medicinska fakulteta podeli vsako leto največ dve priznanji, eno učitelju in eno asistentu.

Študentski svet UL Medicinske fakultete je bil pozvan k podaji predlogov za prejemnika Lavričevega priznanja za leto 2019, tako se s prošnjo za posredovanje predlogov obračamo na vas.

Študentski svet bo o prejetih predlogih odločal na eni izmed svojih sej in na podlagi sprejetih sklepov kandidate za prejemnike priznanja predlagal Komisiji za podelitev Lavričevih priznanj, ki odloča o prejemnikih priznanja.

 

Za pomoč se vam zahvaljujemo,
Študentski svet UL MF

mf.uni-lj.si/ssulmf
studentski.svet(at)mf.uni-lj.si