Prevzem delovnih oblačil, 2020/2021

Prevzem delovnih oblačil je zaključen. V študijskem letu 2020/2021 ne bo dodatnih razdeljevalnih terminov.

 

Spoštovane kolegice in kolegi,

v nadaljevanju so navodila za prevzem delovnih oblačil za študente UL MF v študijskem letu 2020/2021, ki so usklajena z vodstvom UL MF. Vljudno prosimo, da navodila natančno preberete in dosledno upoštevate.

 

NAVODILA ZA PREVZEM DELOVNIH OBLAČIL

1. Kaj potrebujem za prevzem delovnih oblačil?

Za prevzem potrebujete: 
1. osebni dokument (na vpogled),
2. potrdilo o vpisu v študijsko leto 2020/2021 (na vpogled),
3. izpolnjen obrazec Prevzem delovnih oblačil,
4. v primeru prevzema za drugo osebo dokazila iz 5. rubrike teh navodil.

Obrazec: Prevzem delovnih oblačil
Obrazec prosimo natisnite in izpolnite predhodno, izjemoma bodo na voljo tudi na prevzemnem mestu (POSTAJA 2).

2. Katera delovna oblačila mi pripadajo?

V študijskem letu 2020/2021 bodo oblačila prejeli: 
- študenti medicine in dentalne medicine, ki so v študijskem letu 2020/2021 prvič vpisani v
1., 3. ali 5. letnik.

Dodatno oblačila v študijskem letu 2020/2021 prejmejo še:
- študenti medicine in dentalne medicine, ki so v študijskem letu 2020/2021 prvič vpisani v
2., 4. ali 6. letnik in so v študijskem letu 2019/2020 letnik ponavljali, pavzirali ali izjemno
podaljšali status in
- študenti, ki v študijskem letu 2019/2020 oblačil niso prevzeli (podatke o tem bomo preverili).

Glede na letnik vam pripadajo delovna oblačila glede na spodnjo tabelo:

letnik halja majica tunika hlače
1. letnik da da / /
2. letnik / / / /
3. letnik da da da da
4. letnik / / / /
5. letnik da da da da
6. letnik / / / /
dodatno leto, pavzerji, ponavljalci / / / /

 

Majice - brucovanje za študente 1. in 2. letnika v študijskem letu 2020/2021

Študenti 1. letnika v študijskem letu 2020/2021 boste ob prevzemu delovnih oblačil prevzeli tudi majico brucovanja.

Študenti 2. letnika v študijskem letu 2020/2021 boste ob prevzemu delovnih oblačil prevzeli tudi majico brucovanja, ki je za vas v študijskem letu 2019/2020 zaradi pandemije COVID-19 odpadlo. 

Za prevzem se študentom 2. letnika ni treba napovedati vnaprej.  
Prosimo vas le, da upoštevate vsa higienska priporočila, da izpolnite 
zgornji obrazec za prevzem delovnih oblačil in da za prevzem počakate na POSTAJI 1. 3. Kje in kdaj bo potekal prevzem delovnih oblačil?

Prevzem bo potekal od 29. septembra do 8. oktobra 2020

 v prostoru med Inštitutom za anatomijo in Inštituom za histrologijo in embriologijo 
UL MF, Koytkova ulica 2, Ljubljana

po razporedu na naslednji 

>>>> povezavi <<<<

Vpis v tabelo za prevzem bo mogoč do ponedeljka, 5. oktobra 2020, do 23. ure. 
V razpored na zgornji povezavi se vpišete sami na proste termine. 

Vljudno prosimo, da se zgornjega razporeda držite. 

Prevzem oblačil izven termina, ki ste ga izbrali, ne bo mogoč!


4. Kako bo potekal prevzem?

Prevzem delovnih oblačil bo zaradi pandemije COVID-19 potekal drugače kot v študijskem letu 2019/2020, saj moramo primarno poskrbeti za varnost študentov. Za razumevanje se vam iskreno zahvaljujemo. 
Že na začetku teh navodil vas vljudno prosimo, da strogo in natančno upoštevate higienske ukrepe. 

Navodila podajamo v nadaljevanju po točkah:

1. V primeru neupoštevanja navodil prevzem oblačil ne bo mogoč.

2. V študijskem letu 2020/2021 pomerjanje oblačil zaradi pandemije COVID-19 ne bo mogoče. 

3. Prevzem bo potekal v prostoru med Inštitutom za anatomijo in Inštituom za histologijo in embriologijo
UL MF, Korytkova ulica 2, Ljubljana na treh postajah.

4. Ob vstopu v prostore UL MF morate obvezno razkužiti roke.
Uporaba obrazne zaščitne maske je obvezna ves čas zadrževanja v prostorih UL MF.
Do vseh ostalih oseb morate vedno vzdrževati ustrezno medosebno razdaljo (najmanj 1,5 metra).
V prostore UL MF lahko vstopate samo brez znakov oziroma simptomov okužbe zgornjih dihal.

5. Prevzem oblačil morate pričeti na POSTAJI 1 in ga nadaljevati v vrstnem redu: 
POSTAJA 1 -> POSTAJA 2 -> POSTAJA 3

6. Na POSTAJI 1 se oglasite izključno ob terminu, ki ste ga izbrali v razporedu v rubriki 3 (zgoraj). 
Izven izbranega termina prevzem oblačil ne bo mogoč.

POSTAJA 1: VHOD 
(vhod v prostor med Inštitutom za anatomijo in Inštitutom za histologijo, UL MF - pritličje)
-> prosimo vas, da na vstop počakate na za to na tleh označenih mestih na medosebni razdalji najmanj 1,5 metra 
-> pripravite potrebne dokumente (rubrika 1 zgoraj)
-> ves čas prevzema je obvezna uporaba pravilno nameščene obrazne zaščitne maske
-> ob vstopu v prostor je obvezno ponovno razkuževanje rok
-> v prostor vstopajte le ob pozivu razdeljevalca oblačil, ki bo skrbel za nadzor vstopa
-> vstop v prostor ne bo mogoč, če ne boste upoštevali teh navodil

POSTAJA 2: IZPOLNITEV OBRAZCA, IDENTIFIKACIJA in POTRDITEV OBRAZCA
(prostor med Inštitutom za anatomijo in Inštitutom za histologijo, UL MF - pritličje)
-> izpolnite obrazec za prevzem delovnih oblačil (rubrika 1 zgoraj)
-> velikosti oblačil, ki vam pripadajo glede na letnik (rubrika 2 zgoraj), izberite glede na naslednjo 

>>>> tabelo velikosti <<<<

-> pomerjanje delovnih oblačil zaradi varnostnih ukrepov žal ni mogoče
-> razdeljevalec bo pregledal osebni dokument, potrdilo o vpisu in prevzel izpolnjen dokument
-> če bodo podatki ustrezni, bo razdeljevalec potrdil obrazec

POSTAJA 3: PREVZEM OBLAČIL 
(prostor med Inštitutom za anatomijo in Inštitutom za histologijo, UL MF - pritličje)
-> na podlagi predložitve potrjenega obrazca za prevzem delovnih oblačil vam bomo izdali izbrana delovna oblačila


5. Lahko delovna oblačila namesto mene prevzame druga oseba?

Da, v vašem imenu lahko delovna oblačila prevzame tudi druga oseba, za to potrebuje:
1. osebni dokument 
2. vaše potrdilo o vpisu v študijsko leto 2019/2020 
3. izpolnjen obrazec Prevzem delovnih oblačil 
4. izpolnjen in podpisan obrazec Pooblastilo za prevzem delovnih oblačil
Za prevzem delovnih oblačil v imenu druge osebe, se morate vseeno vpisati v razpored v rubriki 3.

Obrazec: Pooblastilo za prevzem delovnih oblačil

6. Menjava delovnih oblačil

Ker oblačil letos ne bo mogoče pomeriti, lahko študenti delovna oblačila zamenjate. 
Pri tem je treba upoštevati naslednje: 
- vsak študent lahko oblačila zamenja le enkrat (večkratne menjave ne bodo mogoče),
- za menjavo delovnih oblačil mora študent izpolniti spodnji obrazec,
- za menjavo delovnih oblačil se mora študent obvezno vpisati na prost termin (rubrika 3),
- oblačila biti morajo menjana najpozneje v roku 5 dni od prvotnega termina prevzema,
- oblačila morajo biti vrnjena z originalno embalažo.

Menjava oblačil je zaradi higienskih ukrepov mogoča le enkrat. 
POMEMBNO! Oblačil, ki bodo prevzeta zadnji razdeljevalni dan (četrtek, 8. oktober), ne bo mogoče zamenjati. 

Obrazec: Menjava delovnih oblačil

 

7. Kaj lahko storim, če oblačil ne morem prevzeti (npr. izmenjava)?

Delovna oblačila lahko namesto vas prevzame kdo drug (5. rubrika teh navodil).

Dodatnih razdeljevalnih terminov v študijskem letu 2020/2021 ne bo.