Priznanje Valentine Kobe

Obveščamo vas, da je Študentski svet UL MF na svoji 1o. redni seji, 23. oktobra 2019, podelil priznanji Valentine Kobe za študijsko leto 2018/2019.

Priznanje Valentine Kobe se že tretje leto zapored podeljuje osebam, ki so v preteklem študijskem letu najbolje sodelovale pri vključevanju študentov v klinični del študija medicine ali dentalne medicine. Kandidati za priznanje so lahko učitelji in asistenti UL MF ali druge osebe, ki sodelujejo pri vključevanju študentov v klinični del pouka na UL MF.

Študentski svet je priznanje podelil:

  • Tadeji Čerin, dr. med. in
  • doc. dr. Roku Gašperšiču, dr. dent. med.

Podelitev priznanja bo potekala v okviru slavnostne seje Akademskega zbora UL MF v decembru 2019.

Prejemnikoma priznanja iskreno čestitamo!

VK.png
Profesorica Valentina Kobe (foto: Inštitut za zgodovino medicine UL MF)