Priznanje Valentine Kobe 2020/2021

Obveščamo vas, da je Študentski svet UL MF na konstitutivni seji, 22. novembra 2022, podelil priznanji Valentine Kobe za študijsko leto 2020/2021.

Priznanje Valentine Kobe se že peto leto zapored podeljuje osebam, ki so v preteklem študijskem letu najbolje sodelovale pri vključevanju študentov v klinični del študija medicine ali dentalne medicine. Kandidati za priznanje so lahko učitelji in asistenti UL MF ali druge osebe, ki sodelujejo pri vključevanju študentov v klinični del pouka na UL MF.

Študentski svet je priznanje podelil:

  • prof. dr. Eriki Cvetko, dr. dent. med. in
  • asist. dr. Anji Boc, dr. med.

Podelitev priznanja bo potekala v okviru slavnostne seje Akademskega zbora UL MF v decembru 2021.

Prejemnicama priznanja iskreno čestitamo!

VK.png
Profesorica Valentina Kobe (foto: Inštitut za zgodovino medicine UL MF)