Priznanje Valentine Kobe

Študentski svet UL MF je Priznanje Valentine Kobe za študijsko leto 2016/2017 podelil:

  • dr. Simoni Kržišnik Zorman, dr. med.
  • asist. Tomažu Hitiju, dr. dent. med.

 

Prejemnikoma priznanja iskreno čestitamo!

Študentski svet UL MF podeljuje Priznanje Valentine Kobe osebam, ki so v preteklem študijskem letu najbolje sodelovale pri vključevanju študentov v klinični del študija medicine ali dentalne medicine.

Priznanje je poimenovano po profesorici anatomije Valentini Kobe, prvi predstojnici Inštituta za anatomijo Medicinske fakultete Univerze v Ljubljani.

Študentski svet vsako študijsko leto podeli do dve priznanji za preteklo študijsko leto.

Kandidate za podelitev priznanja lahko predlagajo:

  • svetnik študentskega sveta,
  • skupina vsaj 5 študentov UL MF,
  • dekan ali
  • predstojniki organizacijskih enot.