Priznanje za posebne dosežke študentov Univerze v Ljubljani - Klemen Petek

Rektor Univerze v Ljubljani prof. dr. Igor Papič je v okviru slavnostnega tedna Univerze v Ljubljani ob njeni 100-letnici podelil priznanja za posebne dosežke študentov Univerze v Ljubljani. To visoko priznanje je na predlog UL Medicinske fakultete Senat Univerze v Ljubljani podelil tudi nekdanjemu predsedniku in trenutnemu podpredsedniku Študentskega sveta UL MF Klemnu Petku.

Utemeljitev podelitve priznanja
"Klemen Petek je od leta 2014 podpredsednik in od leta 2016 predsednik Študentskega sveta Medicinske fakultete Univerze v Ljubljani. V tej vlogi se je izobrazil v izjemno razgledanega vodjo Študentskega sveta, ki s poglobljenim poznavanjem in razumevanjem samega študijskega procesa na UL MF izjemno spodbudno, konstruktivno, povezovalno, ažurno in z vizijo opravlja to funkcijo.

Zaradi jasnega uvida v študentsko problematiko in tesnega sodelovanja z vodstvom fakultete študentski svet pod njegovim vodstvom spremlja vso aktualno študentsko problematiko in jo ustrezno rešuje. Pomembno delo je bilo opravljeno na področju zagotavljanja kakovosti študija in ustreznega delovanja študentskega sveta, iz česar izhaja ustrezna podlaga, na kateri se lahko izgradi dober odnos med študenti in pedagoškimi delavci. Študentski svet je pod vodstvom Klemna Petka tudi zagotovil ustrezno podporo in pogoje za delovanje obštudijskih društev in aktivnosti študentov UL MF. Povezovalno delo med študenti in vodstvom MF opravlja vedno v duhu dobrega medsebojnega sodelovanja, usklajevanja in prožnega dogovarjanja. Zastopa interes več kot 1600 dodiplomskih in podiplomskih študentov na fakulteti. V svoji funkciji prav tako sodeluje z Univerzo, spremlja dinamične spremembe na njej in jih prenaša med študente UL MF. Njegova predanost delu na izvoljeni funkciji, odlična učljivost, odgovornost, priljudnost in učinkovitost so izstopajoče karakteristike Klemna Petka.

Ob tem je treba tudi izpostaviti mednarodno povezovanje s študentskimi organizacijami tujih univerz, s katerim je omogočen prenos dobrih praks dela predstavnikov študentov in fakultete. Študente predstavlja tudi v številnih organih fakultete in komisijah fakultete, prav tako pa je od leta 2017 senator Univerze v Ljubljani in tako kot eden izmed 7 senatorjev študentov predstavlja skoraj 40.000 študentov cele Univerze v Ljubljani."
 

Klemen Petek se podelitve priznanja zaradi medicinskega izobraževanja v tujini ni mogel udeležiti, priznanje bo prevzel ob povratku.

UL Medicinska fakulteta Klemnu Petku ob podelitvi priznanja iskreno čestita!

 

DSC_5254.jpg
Marec 2019: predsednik Študentskega sveta UL MF Klemen Petek z dekanom UL MF prof. dr. Igorjem Švabom in ministrom za zdravje Alešem Šabedrom

 

Povezane novice
https://www.uni-lj.si/v_ospredju/2019121210552089/