Volitve v študentski svet

Volitve v študenstki svet potekajo v skladu s pravili UL MF in študentskega sveta:

Pravilnik o volitvah v Študentski svet Medicinske fakultete Univerze v Ljubljani

 

Razpis volitev
1. oktober 2018

Dekan UL MF in predsednik študentskega sveta sta razpisala volitve v Študentski svet UL MF za študijsko leto 2018/2019.

Razpis volitev
Imenovanje volilnega odbora
Soglasje h kandidaturi
Izjava o varovanju podatkov

 

Rezultati volitev
17. oktober 2018

Poročilo volilne komisije


Konstitutivna seja študentskega sveta, 18. oktober 2018
17. oktober 2018

Sklic konstitutivne seje študentskega sveta (18. oktober 2018)
Zapisnik konstitutivne seje študentskega sveta